İLETİŞİM
Bilimsel Sekretarya

TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,
HEPATOLOJİ VE BESLENME DERNEĞİ

Mustafa Kemal Mah. 2126 Sok.
Kolbay İş Merkezi C Blok No: 6/9
Çankaya Ankara
E-Mail: turkcocukgastro@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

SOLO EVENT
Esentepe Mah. Yazarlar Sok.
No: 16 Şişli, 34394, Istanbul
Telefon: 0212 279 00 20
Faks: 0212 279 00 35
E-Mail: cocukgastro2022@soloevent.net