KURULLAR
YÖNETİM KURULU

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Mukadder Ayşe Selimoğlu

Kongre Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Hasan Özen
Prof. Dr. Funda Çetin
Prof. Dr. Yaşar Doğan
Prof. Dr. Sinan Sarı

Dernek Başkanı
Prof. Dr. Mukadder Ayşe Selimoğlu

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan Özen

Sekreter
Prof. Dr. Funda Çetin

Veznedar
Prof. Dr. Yaşar Doğan

Muhasip
Prof. Dr. Sinan Sarı